TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Programa dirigit a pimes i autònoms per realitzar un procés de transformació digital de l’empresa per tal d’evolucionar i millorar el vostre negoci.


Aquestes ajudes es concedeixen de manera directa i per ordre de presentació.
El pròxim dia 15 de març s’obre la convocatòria d’ajudes a la digitalització de les empreses convocada pel Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i finançades per la Unió Europea-Next Generation EU.


Aquestes ajudes van dirigides a aquelles empreses que volen adquirir solucions de digitalització en àrees com per exemple el lloc web, xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients, oficina virtual, factura electrònica, ciberseguretat...


Les bases de la convocatòria estableix tres segments segons el nombre de treballadors :


- Petites empreses entre 10 i menys de 50 treballadors: 12.000 euros.
- Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 treballadors: 6.000 euros.
- Petites empreses o Microempreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors: 2.000 euros.


El termini estarà obert durant sis mesos o fins que s’esgotin els fons.
La quantia de l’ajuda serà de com a màxim 12.000 euros per empresa i està subjecta a una sèrie de condicionants, entre els quals :


1.- Tenir la consideració de petita empresa o microempresa, segons l’Annexe I del Reglament (EU)nº651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.


2.- Estar inscrit en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.


3.- No tenir consideració d’empresa en crisis conforme a l’article 2.18 del Reglament (EU)nº651/2014.


4.- Estar al corrent de les obligacions tributaries i davant de la Seguretat Social.


5.- No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal e incompatible amb el mercat comú.


6.- No està dins de cap de les altres prohibicions previstes en l’articulat 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

SUBVENCIONS TRANSPORT