Assessorament fiscal i comptable

Liquidació d’impostos, seguiment d'obligacions comptables, etc.

EL NOSTRE ASSESSORAMENT COMPTABLE I FISCAL:

La finalitat del nostre departament fiscal és l’assessorament precís i de qualitat dins de l’àrea dels impostos i de com aquests influeixen en el seu negoci o empresa.

Volem que la seva activitat gaudeixi d’una fiscalitat justa i avantatjosa tant per a vostè com de cara a l’administració. I per això ens encarreguem d’analitzar i estudiar tota la normativa tributària per tal d’aconseguir el màxim estalvi fiscal possible sense córrer riscos. D’aquesta manera vostè només s’haurà de preocupar de res més que del seu negoci.
És per això que oferim els serveis següents:


És per això que oferim els serveis següents:

 • Assessorament, orientació i planificació fiscal en l’inici o durant la seva activitat.
 • Gestions davant l’administració tributària (modificacions censals, requisits,...).
 • Representació i defensa del nostre client davant l’Agència Tributària durant els processos de comprovació i inspecció fiscals, per tal d’optimitzar les conseqüències derivades d’aquestes incidències.
 • Estudi i preparació de les declaracions fiscals periòdiques:

 • - IVA i resum anual.
  - Retencions de lloguers i resum anual.
  - Mòduls.
  - Estimacions directes.
  - Declaració anual d’operacions amb tercers.
  - Impost de Societats.
  - Declaració de la Renda de les Persones Físiques.


 • Estudi i preparació de liquidació dels impostos que graven les transmissions d'intervius de béns i les successions en cas de mort.


A més, estem al seu servei per qualsevol dubte que pugui tenir en la seva activitat empresarial sense que això li suposi un cost afegit per a vostè com a client.

Si requereix més informació, pot emplenar el nostre Formulari de Contacte on podrà comunicar-se amb nosaltres.