Política d'Accessibilitat


En Morera Assessoria i Gestoria, estem compromesos a proporcionar serveis d'assessorament i gestió de la més alta qualitat de manera accessible i inclusiva per a totes les persones, independentment de les seves capacitats i limitacions. Entenem que l'accessibilitat és un dret fonamental i una responsabilitat social, i treballarem de manera constant per millorar la nostra accessibilitat i eliminar les barreres que puguin limitar la participació plena de totes les persones en els nostres serveis. La nostra política d'accessibilitat es basa en els següents principis:

  1. Disseny Inclusiu: Desenvoluparem i mantindrem els nostres materials i comunicacions amb un enfocament de disseny inclusiu, garantint que siguin comprensibles i fàcils d'utilitzar per a persones amb diversitat funcional.

  2. Pàgina Web Accessible: La nostra pàgina web serà dissenyada i mantinguda seguint les directrius d'accessibilitat WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) per assegurar-se que els continguts siguin accessibles per a persones amb discapacitats visuals, auditives, motrius i cognitives.

  3. Comunicació Clara: Proporcionarem informació clara i concisa als nostres clients i col·laboradors, utilitzant llenguatge senzill i evitant tecnicismes innecessaris.

  4. Assessorament Personalitzat: Estem compromesos a proporcionar assessorament i atenció personalitzats a les persones amb necessitats especials, assegurant que puguin accedir als nostres serveis i rebre suport adaptat a les seves necessitats.

  5. Formació del Personal: Capacitarem regularment el nostre personal en matèria d'accessibilitat i sensibilització envers les persones amb diversitat funcional, perquè puguin oferir una atenció i assistència adequades.

  6. Retroalimentació i Millora Continua: Obrim vies de comunicació perquè els clients i usuaris puguin proporcionar comentaris i suggeriments sobre la nostra accessibilitat. Utilitzarem aquesta retroalimentació per millorar contínuament les nostres pràctiques d'accessibilitat.

  7. Accés a Instal·lacions Físiques: Assegurarem que les nostres instal·lacions físiques siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda o altres discapacitats, incloent-hi rampes, escales accessibles i espais adaptats.

  8. Col·laboració amb Tercers: Treballarem amb proveïdors externs i altres socis per assegurar-nos que les seves solucions i serveis compleixin els estàndards d'accessibilitat i siguin compatibles amb els nostres valors inclusius.

  9. Transparència: Farem pública la nostra política d'accessibilitat i les mesures que prenem per complir-la, perquè tothom pugui conèixer els nostres compromisos i expectatives.

Aquesta política d'accessibilitat guiarà les nostres accions i decisions, i ens comprometem a revisar-la regularment i adaptar-la segons les noves directrius i necessitats emergents. Estem dedicats a fer que els nostres serveis siguin accessibles per a totes les persones, contribuint a una societat més igualitària i inclusiva.