New Business

Gestió de traspàs de negocis


Què és?
“New Business” es pot definir com, la compra o lloguer dels actius i fons de comerç d’una empresa per part d’una o més persones amb l’objectiu de continuar amb el negoci original i fer-lo créixer evitant realitzar els llargs tràmits de crear una empresa nova.

Quines parts intervenen?
“Old Business”: és un client que es cedeix el negoci per diversos motius, però el negoci ha de ser rendible i totalment legal.

El “New Business”: és una persona que vol invertir en un negoci rendible, ha demostrat una sèrie d'actituds, aptituds i disposar del capital necessari per ser “New Business”.

Els valors que ens mouen són:


  • Treball en equip: al col·laborar sumem esforços i multipliquem els bons resultats.
  • Ètica: tenim el deure d’actuar amb consciència moral, així com tots els “Stakeholders” de l’empresa.
  • Passió: ens entreguem amb el que fem.
  • Confiança: cultivem les relacions personals.
  • Qualitat: assegurem la qualitat de les empreses “New Business”, amb els assessors de Morera Gestoria i Assessoria.
  • Professionalitat: tractem cada cas en particular i sempre mostrant empatia.
  • Honradesa professional: sempre agafem un volum de negoci que podem suportar i actuar amb la màxima professionalitat, tanmateix reconeixem les nostres limitacions professionals, però mai deixem d'assessorar el nostre client.