Assessorament jurídic i mercantil

Condicions legals del seu negoci, litigis, etc.

ELS NOSTRES SERVEIS JURÍDICS SÓN:

Àrea fiscal-mercantil

 • Fusions i adquisicions
 • Fiscalitat general i assessorament global
 • Procediments inspectors i delictes contra hisenda publica
 • Responsabilitat dels administradors
 • Conflictes societaris
 • Contractes mercantils
 • Constitució de societats
 • Procediments concursals
 • Procediments contenciosos
 • Preparació de juntes i actes
 • Liquidació i dissolució de societats.

Àrea civil

 • Responsabilitat contractual i extra contractual
 • Reclamacions per sinistres
 • Reclamacions morosos (particulars, empreses, comunitats..)
 • Redacció de contractes civils
 • Reclamacions de quantitats
 • Compravendes civils
 • Rescissió i resolució contractual
 • Execucions hipotecàries
 • Renegociació de deutes bancaris

Àrea família

 • Divorcis i separacions (presencials i on-line)
 • Modificació de mesures de divorci, guarda i custòdia
 • Reclamacions impagaments de pensions
 • Extinció de pensions
 • Incapacitacions
 • Herències i llegats.

Àrea estrangeria

 • Obtenció de nacionalitat
 • Permisos de treball
 • Expedients de reagrupament familiar
 • Defensa en procediments d’expulsió