Transport i vehicles

Matriculacions, canvis de nom, targetes de transport, etc.

AGILITZEM ELS TEUS TRÀMITS AMB TRÀNSIT...

El nostre departament de vehicles i transports es caracteritza per una gestió ràpida, àgil i efectiva en la realització dels tràmits a l’hora de comprar o transferir els seus vehicles. Som conscients que aquestes qualitats son fonamentals pels seus interessos i és per això que focalitzem els nostres esforços en complir les seves expectatives.

També oferim tota una sèrie de gestions, les quals relacionem a continuació:Matriculació i tràmits

 • Matriculacions i Transferències telemàtiques.
 • Matriculacions de vehicles nacionals i d’importació.
 • Contractes de compravenda inclosos en el tràmit de transferència.
 • Obtenció d’impost de transmissions patrimonials, de circulació, duplicats de pagament...
 • Baixes de vehicles.
 • Informes de traves davant de trànsit.
 • Duplicats de documentacions.
 • Reformes i homologacions de vehicles.
 • Gestions al Registre de Béns Mobles, tals com inscripcions i cancel•lacions de reserves de domini, Leasing, aixecament d’embargaments i precintes, etc.
 • Autoritzacions especials de circulació.
 • Matriculacions i transferències de tot tipus de maquinària agrícola (tractors, remolcs…).
 • Duplicat i renovació del carnet de conduir.
 • Obtenció del carnet de conduir internacional.
 • Bescanvi de carnets de conduir estrangers.
 • Recursos de tot tipus de sancions.
 • Corredoria d’Assegurances.

Tenim una llarga trajectòria en el món del Transport i, per tant, podem oferir un servei àgil i eficaç tant a autònoms com a empreses.Permisos de Transports

 • Alta, baixa i rehabilitació de targetes de transports.
 • Visats.
 • Llicències Comunitàries.
 • Ajuts i subvencions per al transport.
 • Ajuts per als transportistes que abandonin l’activitat.
 • Obtenció de targetes d’empresa i conductor per al tacògraf digital.
 • Recursos de sancions.