SUBVENCIONS TRANSPORT

S’ha publicat la resolució VPD/664/2022, de 9 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies, per a empreses privades i autònoms, tant de servei públic com de servei privat complementari.

Hi ha cinc tipus d’activitats subvencionables:

- Activitat 1: Desballestament de vehicles matriculats abans del 01/01/2019, no vinculat a la compra d’un altre vehicle. Acumulable amb altres activitats. Import variable. Data límit sol·licitud 30/06/2022


- Activitat 2: Adquisició de vehicles nous o de demostració de fins a 15 mesos, depenent del tipus de propulsió.


- Activitat 3: Retrofit (transformació de la forma de propulsió dels vehicles). 100% per electricitat o hidrogen, o bé 100% a gas.


- Activitat 4: Implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, sempre i quan es vinculi amb una sol·licitud “d’Activitat 2 o Activitat 3”


- Activitat 5: Adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries.

Els imports de les subvencions dependran del tipus d’activitat i dels vehicles.

Consulteu-nos els requisits en cada cas.