SUBVENCIONS PROGRAMA TU+1

AJUDES PER AUTÒNOMS

El Departament d'Empresa i Treball (Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral) ha publicat un ajut per tal de fomentar la contractació indefinida de persones treballadores en situació d’atur per part dels autònoms/es que no tenen cap assalariat al seu càrrec. Subvencions del programa TU+1.
L'ajut va adreçat a persones treballadores autònomes sense persones treballadores assalariades al seu càrrec, així com a les societats limitades unipersonals (SLU), quan la persona física que les constitueixi desenvolupi la seva activitat a la societat, sense persones treballadores assalariades al seu càrrec; i a persones treballadores autònomes amb una o diverses persones treballadores autònomes col·laboradores al seu càrrec sempre i quan, el nou contracte indefinit, no es formalitzi amb aquesta o aquestes persones treballadores autònomes col·laboradores.
El contracte de treball objecte de la subvenció ha de ser indefinit i per a una jornada igual o superior al 50%, i la durada mínima de permanència de la contractació per percebre l’ajut és de 18 mesos.
El termini per fer la sol·licitud és del 28 d'octubre de 2022, a les 9.00 h, fins a l'11 de novembre de 2022 a les 15.00 h.
Per a més informació no dubteu a posar-vos en contacte amb el nostre Departament Laboral.

PUBLICACIÓ DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA D'AJUDES DEL PROGRAMA KIT DIGITAL
KIT DIGITAL