SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ DE MAJOR VULNERABILITAT (SOC-CONTRACTACIÓ) CATALUNYA

Publicada la Convocatòria de Subvencions per incentivar la contractació de persones desocupades en situació de major vulnerabilitat:

Empreses beneficiàries:

- Persones físiques i jurídiques privades i les Comunitats de Béns amb capacitat per subscriure un contracte de treball.

- Entitats sense ànim de lucre, incloses associacions i fundacions.

- Cooperatives de treball associat.

- Corporacions de dret públic.


Persones destinatàries:

- Persones en situació de atur de 45 anys o més.

- Dones desocupades de 30 o més anys en situació de vulnerabilitat:

​- Víctimes de violència masclista

​- Destinatàries de la de Renda Garantida de Ciutadania

​- Mares de famílies monoparentals

​- Dones amb discapacitat reconeguda

​- Dones desocupades no perceptores de prestació.

En el cas d’aquest col·lectiu, la selecció de les candidates es farà obligatòriament a través de una Oferta de treball  presentada davant les Oficines de Treball de la Generalitat de Catalunya.

- Persones desocupades de llarga durada de 30 o més anys.

- Persones desocupades de origen extracomunitari de 30 o més anys.

- Les persones destinatàries han de estar inscrites al SOC com a demandants de ocupació no ocupades (DONO).

 

Característiques:

- Únicament són subvencionables els contracte indefinits a jornada completa.

- El període subvencionable es determina en funció de la data de contractació, i comprèn el període de contractació fins com a màxim 28 de desembre de 2024, així com un període de permanència posterior de 24 mesos.

- La persona destinatària no pot haver estat contractada per la mateixa empresa en els 12 mesos anteriors a la contractació.

- La quantia de la subvenció es determinarà multiplicant el mòdul pels  12 primers mesos. La quantia del mòdul depèn del grup de cotització al qual es vinculi el contracte:

​Grups 3 a 7: 1.324,28€/mes

​Grups 8 a 11: 1.033,65€/mes

 

TERMINI PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS:  Del 3 de novembre de 2023 fins el 29 de desembre de 2023 a les 15:00h.

 

Per a més informació, contacta amb nosaltres.