SUBVENCIONS ÀMBIT COMERÇ AL DETALL

 

Oberta la Convocatòria de subvencions, destinades al comerç al detall, que inclou els següents programes:

 

1.-Programa suport a les entitats representatives del sector del comerç

2.-Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda

3.-Programa de suport als establiments emblemàtics i singulars

4.-Programa de suport a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària

5.- Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç

6.-Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes

 

Programa de suport als establiments emblemàtics i singulars


Finalitat: donar suport al manteniment dels establiments amb valor històric o als establiments emblemàtics

Beneficiaris: Persones autònomes o empreses titulars d’establiments de comerç, a peu de carrer , que tinguin la consideració de comerç amb valor històric o establiment emblemàtic

Accions subvencionables: Qualsevol despesa d’inversió  per al manteniment i millora de l’establiment

Quantia: Fins al 50% de les despeses subvencionables i fins a un màxim de 25.000€


Programa de suport a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària

 

Finalitat: recuperació de locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples; reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals; adequació dels establiments de comerç al detall i de serveis a la normativa(Reial Decret 14/2022 de 1 d’agost de mesures d’estalvi i eficiència energètica) amb la finalitat que disposin d’un sistema de tancament de portes automàtic.

Beneficiaris: Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables:

Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa dels locals i de l’ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local

* Despeses derivades de la reforma o millora d’establiments comercials i de serveis, i de parades de mercats municipals sedentaris i parades de mercats no sedentaris

* Despeses derivades de l’adaptació de les portes de l’establiment a la nova normativa

Quantia: fins al 50% de la despesa subvencionable i fins a un màxim de 5.000€

 

Termini per sol·licitar les subvencions:  del 22 de juny de 2023 fins al 19 de juliol de 2023 a les 14:00h, excepte en el cas del programa de suport a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments i de suport a les parades dels mercats de venda sedentària i no sedentària en què les sol·licituds es podran presentar fins a esgotar el pressupost destinat a aquest efecte amb el límit màxim del 31 de desembre de 2023.