REGULACIÓ VEHICLES DE TRANSPORT

El Ministeri de Transport ha publicat en el BOE del dia 3 de maig, la regulació de com han d'anar les persones en els vehicles de transport públic i privat tant de mercaderies com de viatgers.


* Transport privat particular i privat complementaris de persones en vehicles de fins a nou plaçes, podran anar-hi dues persones per cada fila de seients, amb mascaretes i mantenint la màxima distància possible.


* Transports públics de viatgers en vehicles de fins a nou plaçes (taxis i VTC), podran anar-hi fins a dues persones per cada fila addiccional de seients respecte de la del conductor, amb la màxima distància.


* Cabines de vehicles pesats i furgonetes que només tinguin una fila de seients, podran viatjar com a màxim dues persones, amb mascaretes i amb la màxima distància.


* Transport públic regular, discrecional i privat complementari de viatgers en autocar: màxima separació possible entre els viatgers i no podran ocupar-se més de la meitat dels seients permesos. Sempre ha de quedar buida la fila posterior al seient del conductor.