PUJADA DE LES BASES MÀXIMES DE COTITZACIÓ

A partir del 2024

s’implementaran ajustaments en les cotitzacions de la Seguretat Social.


El Govern prepara una pujada de la base màxima  

de cotització del règim general del 5%

Contacta'ns


En què consisteix?

En passar dels 4.495,5 euros vigents a 4.720,5 euros mensuals el Govern prepara una pujada de la base màxima de cotització del règim general del 5%. 

Aquest increment reflecteix un augment del 3,8%, la mateixa pujada general de les pensions, i l’1,2% addicional que es va fixar en la reforma per aquestes bases dels salaris més alts.


Com s'estableixen?

Respecte al Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, vigent des de l'1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2050, aquest 2023 es va establir en un 0,6% on: 

  • El 0,5% correspon a l’empresa. 
  • El 0,1% correspon al treballador. 

Pel pròxim 2024, el MEI se situa en el 0,7% sobre la base de cotització per contingències comunes, del qual: 

  • El 0,58% serà a càrrec de l’empresa.
  • El 0,12% a càrrec del treballador.


Especificacions

Sobre l’import de cotització del MEI no es podrà aplicar cap mena de reducció o bonificació. S’aplicarà en tots els supòsits en els quals es cotitza per jubilació, per tant, en situació de desocupació també s’aplicarà (el 0,5% que li correspondria a l’empresa serà abonat pel SEPE). 

En canvi, no s’aplicarà als treballadors exclosos de cotitzar per la contingència de jubilació (és a dir, els treballadors que es trobin en actiu una vegada hagin arribat a l’edat d’accés a la pensió de jubilació en les situacions contemplades en la Llei General de Seguretat Social).

L’any 2023, sumant el tipo del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (0,6%), el tipus de cotització per contingències comunes està situat en un 28,90%, que es desglossa: 

  • Un 24,10% a càrrec de l’empresa.
  • Un 4,80% a càrrec del treballador. 

Per tant, el 2024, sumant el MEI al tipus de cotització per contingències comunes, el total quedarà situat en el 29%.


Taula d'evolucions del MEI 2023 - 2050

ANY

OCUPADORTREBALLADORTOTAL
2023 0,50% 0,10% 0,60%
2024 0,58% 0,12% 0,70%
2025 0,67% 0,13% 0,80%
2026 0,75% 0,15% 0,90%
2027 0,83% 0,17% 1,00%
2028 0,92% 0,18% 1,10%
2029 fins a 2050 1% 0,20% 1,20%

Més notícies 

al nostre blog

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.