PUBLICACIÓ DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA D'AJUDES DEL PROGRAMA KIT DIGITAL

KIT DIGITAL

El dia 2 de Setembre s’inicia el termini de presentació de les sol·licituds mitjançant la sede electrònica de Red.es i estarà obert durant 12 mesos.
Es publica la segona convocatòria d’ajudes destinades a la digitalització de petites empreses entre 3 i menys de 10 treballadors.


La quantia màxima de l’ajuda es de 6.000 €.


Les PYMES podran adquirir les solucions de digitalització per àrees com: el lloc web i presència en internet; gestió de xarxes socials; comerç electrònic; gestió de clients; serveis i eines d’oficina virtual; intel·ligència empresarial i analítica; gestió de processos; factura electrònica; comunicacions segures i ciber-seguretat. A més de dues noves categories com són la presència avançada en internet i el Marketplace.


Una vegada que es comprova que l’empresa compleix els requisits demanats, l’administració concedeix el Bo Digital.


Les ajudes es donaran de forma directa i per ordre d’arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits en la convocatòria.