PROTOCOL DE DESCONEXIÓ DIGITAL

Què és la desconnexió digital?

La desconnexió digital fora de l’horari laboral  és un dret que busca protegir la salut i el benestar dels treballadors, evitant situacions d’estrès i ansietat que poden tenir conseqüències negatives tant per a la salut dels treballadors com per a la productivitat de l’empresa, i es conceptua com la limitació en l’ús de les tecnologies de la comunicació per garantir fora de l’horari laboral el respecte del temps de descans, i  suposa establir un equilibri adequat entre l’ús de les tecnologies de la informació i el dret dels treballadors a desconnectar-se fora de la seva jornada laboral.

Què és el protocol de desconnexió digital?

Es un document que ha de tenir tota empresa amb empleats, independentment del seu tamany i àrea d’activitat,  en el qual es contempla la política interna de la mateixa  i les mesures preses per garantir aquest  dret a la desconnexió digital dels seus empleats, i implica que fora de l’horari laboral  els mateixos  no tenen la obligació de atendre les comunicacions de l’empresa, tot i que es poden contemplar  excepcions justificades,  podent desconnectar els dispositius electrònics facilitats per la mateixa durant els seus períodes de descans.

 

Si vols elaborar el protocol de desconnexió digital per a la teva empresa, des de MORERA ASSESSORIA I GESTORIA, S.L.P. et podem ajudar.