PLA RENOVE 2020

GESTORIA COL.LABORADORA EN L'ACORD AMB EL GREMI DEL MOTOR


Estem inscrits com a Gestoria Col.laboradora en l’acord amb el Gremi del Motor per a la tramitació dels ajuts a la compra d’un vehicle.
Ens podeu trucar per gestionar els tràmits corresponents als ajuts per accedir a la compra d’un vehicle.