MODIFICACIÓ EN EL RÈGIM DE PROTECCIÓ PER CESSI D'ACTIVITAT DELS TREBALLADORS AUTÒNOMS

AUTÒNOMS

A partir del 1 de gener de 2023 la principal novetat en el règim de protecció per cessament de activitat consisteix en la incorporació de noves causes de cessament d’activitat per a aquest col·lectiu.

Així, en cas de autònoms amb personal, serà nova causa, la reducció en un 60% de la jornada de treball del personal o haver realitzat una suspensió temporal dels contractes del 60% de la plantilla sempre que, en els dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud, el nivell de ingressos o vendes hagi experimentat una reducció del 75% respecte al registrat en el mateix període de l’exercici o exercicis anteriors, i el rendiment net mensual del treballador autònom durant aquests trimestres no arribi al Salari Mínim Interprofessional.

En el cas d’autònoms sense personal assalariat, serà nova causa, el manteniment de deutes amb creditors que no siguin públics, i que el seu import superi el 150% dels ingressos ordinaris o vendes durant els dos trimestres fiscals previs a la sol·licitud, juntament amb una reducció de ingressos durant aquests trimestres del 75% respecte l’any anterior.

Així mateix, es creen dos noves prestacions extraordinàries que haurien de ésser activades per part del Consell de Ministres quan es donés alguna de les dues circumstàncies següents, crisis cíclica que es posaria en funcionament quan es detectés una situació macroeconòmica general, semblant a la crisis provocada pel coronavirus, i amb la finalitat de evitar el tancament de negocis, o bé crisis sectorial que es podrà activar també per part del Consell de Ministres quan algun sector es trobi en dificultats, juntament en ambdós casos d’una caiguda de ingressos durant dos trimestres consecutius del 75% respecte el mateix període de l’any anterior.