Mesures de seguretat als ascensors


Mesures de seguretat als ascensors

Per abordar la seguretat i l’envelliment del parc d’ascensors a l’estat, el passat 13 d’abril del 2024 es va publicar al BOE el Reial decret 355/2024, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM 1 Ascensors, que regula la posada en servei, modificació, manteniment i inspecció dels ascensors, així com l’increment de la seguretat del parc d’ascensors existent.

Aquestes noves mesures s’apliquen tant a l’obra nova com als equips actualment existents i entren en vigor el dia 1 de juliol del 2024.

Mesures mínimes de seguretat:

- Precisió de parada a màxim 10 mm i millora de l’anivellament.

- Hauran de comptar amb un dispositiu per a evitar l’excés de càrrega.

- Als ascensors amb portes accionades automàticament ha d’incorporar-se una cortina fotoelèctrica de protecció per evitar agafades amb la porta.

- Hauran de comptar amb un sistema de comunicació bidireccional per a demanar auxili a l’interior de la cabina.

- Protecció contra els moviments involuntaris/incontrolats de la cabina.

- Substitució de guies. Excepte els ascensors catalogats com a Patrimoni històric artístic, 

 

Terminis que marca la norma per a adequar els ascensors a la nova normativa:

1 any a partir de la primera inspecció periòdica en la qual es detecti la seva absència, encara que en alguns casos aquest termini es rebaixa a 6 mesos quan hi ha un accident. 

Per a procedir a la substitució de guies de cabina o contrapès, el termini serà de 3 o més anys després de la primera inspecció periòdica, depenent de la data d’instal·lació de l’ascensor i del tipus de guies existents.

Es recomana demanar, amb la màxima antelació possible, els corresponents pressupostos per a valorar aquestes adaptacions a la nova normativa, a fi de poder afrontar els costos econòmics que suposen dins del termini legal assenyalat per a l’execució d’aquestes intervencions.


 Informa't de les últimes notíces 

 

El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.