LLEI 12/2023 PEL DRET A LA VIVENDA

Aquesta llei regula la part de lloguer d’immobles i inclou vàries mesures per l’accés a l’habitatge; així com els desnonaments i la limitació dels preus de lloguer en aquelles zones catalogades com a “tensionades”.

Es considera un “Gran Tenidor”, aquelles persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 immobles d’ús residencial, exclosos els garatges i trasters; o bé aquells que siguin propietaris d’una superfície construïda de més de 1.500 m2. La comunitat autònoma podrà considerar un “gran tenidor” a propietaris de 5 o més habitatges en zones que s’hagin declarat tenses.

L’actualització de la renda serà:

  • Fins al 31/12/2023 : limitació de l’increment màxim 2%.
  • De l’1/01/2024 fins al 31/12/2024 : limitació de l’increment màxim 3%.
  • A partir de l’any 2025 : en base al nou índex de revisió que realitzarà l’Instituto Nacional de Estadística.

La durada i pròrrogues dels contractes:

  • Si l’arrendatari és vulnerable i l’habitatge està localitzat en una zona tensa, el propietari ( GRAN O PETIT TENIDOR) haurà de realitzar una pròrroga extraordinària de TRES ANYS, si aquest la sol·licita.
  • Si l’arrendatari és vulnerable, independentment de si l’habitatge està en zona tensa o no, el propietari (GRAN TENIDOR), haurà de realitzar una pròrroga extraordinària d’UN ANY, si aquest la sol·licita.

En quant als desnonaments, s’haurà d’especificar en la demanda :

  • Si el pis és l’habitatge habitual de l’arrendatari.
  • Si el propietari és o no Gran Tenidor.
  • Si no és gran tenidor, haurà d’adjuntar el Certificat del Registre de la Propietat que acrediti les finques de les quals és propietari.
  • Si és gran tenidor haurà d’acreditar si l’arrendatari està o no en situació de vulnerabilitat econòmica.
  • Si el propietari és gran tenidor i l’arrendatari està en situació de vulnerabilitat, s’haurà d’acreditar que prèviament s’ha procedit a la conciliació o intermediació.

Aquestes són algunes de les variables més significatives d’aquesta llei.

Si vols més informació, no dubtis en trucar-nos.