Limitació de les rendes del lloguer català

S’ha iniciat el període d’informació pública per delimitar els municipis que es declararan zones de mercat residencial tensat i on s’aplicaran les mesures de limitació de les rendes del lloguer.

Són 140 municipis amb una oferta insuficient d'habitatge assequible i que compleixen els requisits que marca la llei per implementar les mesures de contenció de les rendes que preveu la Llei estatal pel dret a l'habitatge.

En aquests 140 municipis hi viuen 6,2 milions de persones, un 80,6% del total de la població de Catalunya.

Què passarà en aquests 140 municipis?

En aquests 140 municipis és on el Govern aplicarà les mesures de contenció de les rendes que recull la llei estatal, que té molts punts en comú amb la llei pionera que Catalunya va impulsar l'any 2020 (Llei 11/2020) i que el Tribunal Constitucional va tombar. Així doncs, caldrà tenir en compte el següent:

- El lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys, un cop aplicada la clàusula d'actualització anual d'aquell contracte.

- Quan es tracti d'un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l'Índex de referència del preu de lloguer.


Informa't de les

últimes notícies

El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.