L'AEAT aprova el nou procediment d'embargament telemàtic dels cobraments a través de TPV

L'AEAT aprova el nou procediment d'embargament telemàtic 

dels cobraments a través de TPV


L’AEAT aprova el nou procediment d’embargament telemàtic dels cobraments a través de TPV

 Amb la Resolució de 13 de maig de 2024, es posa en marxa el procediment d’embargament telemàtic dels cobraments provinents de terminals de punt de venda (TPV).

 Aquest sistema s’emmarca en les actuacions de gestió recaptatòria de l’AEAT en període executiu dels deutes i s’implementarà de la mà de les entitats financeres (bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, etc) que tinguin la consideració d’entitat col·laboradora de la mateixa AEAT, encara que aquestes, si estan interessades en adherir-se al nou procediment, ho hauran de comunicar prèviament al Departament de Recaptació.

 Pel que fa a la tramitació administrativa del procediment, aquest s’iniciarà per part de l’AEAT, la qual posarà directament a disposició de les entitats bancàries la corresponent diligència d’embargament dels cobraments per TPV del deutor tributari que sigui alhora client seu i tindrà diferents fases:

1-      Diàriament, els dies hàbils entre les 00:01 i les 03:00 l’Agència Tributària posarà a disposició de les entitats financeres les diligències d’embargament que en el seu cas corresponguin del conjunt dels seus clients i aquestes, a partir de les 03:00 hores i fins el final del mateix dia les recolliran donant així l’efecte formal del coneixement de la diligència.

2-      Abans de les 09:00 hores del dia següent hàbil a la data de recollida de les diligències d’embargament, les entitats contestaran a l’AEAT indicant si s’ha pogut o no realitzar l’embargament, o bé que donada una situació excepcional (concurs de creditors, bloqueig judicial, etc) aquest embargament no s’ha pogut tramitar.

 En el cas que l’embargament s’hagi produït, l’entitat financera retindrà i ingressarà a l’AEAT els cobraments per TPV del seu client que sigui deutor tributari, amb el límit de la quantitat establerta en la diligència.Informa't de les últimes notícies


El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.