IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE DIÒXID DE CARBONI DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

A partir d’avui, dia 15/09/2021, s’inicia el període de pagament de l’Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. Aquest impost està alienat amb la fiscalitat ambiental que es promoguda des d’Europa i amb els objectius del desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030.
Davant la situació d’emergència climàtica que viu el nostre planeta, i des del compromís amb el medi ambient, aquest impost s’implanta amb la voluntat clara d’incentivar la reducció d’emissions de CO2 dels vehicles, que tenen un impacte directe en l’efecte hivernacle i l’escalfament global i, en conseqüència sobre la salut de la ciutadania.


Aquest impost l’han de pagar:
- Les persones (físiques i jurídiques) que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya durant l’any 2020.
- Les persones jurídiques sense residencia fiscal a Catalunya, però que tinguin establiment, sucursal o oficina i vehicles enregistrats a Catalunya durant l’any 2020.

Estant exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (inclòs el conductor).

Aquest impost es gestiona mitjançant el padró definitiu de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica corresponent a l’exercici 2020 i ja permet fer el pagament des de la mateixa pantalla.
Adjuntem link https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/padro/