COMERÇ AL DETALL

SUBVENCIONES PARA LA DIGITALIZACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA ECONOMÍA CIRCULAR AL DETALLE

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), ha obert la convocatòria de les subvencions per a la digitalització, la sostenibilitat i l’economia circular en l’àmbit del comerç al detall.El termini de la presentació de les sol·licituds es va iniciar el passat 15 de desembre i finalitzarà el dia 19 de gener de 2023 a les 14:00 hores.

Persones o entitats beneficiàries:

• Autònoms i petites i mitjanes empreses, titulars d’un establiment de comerç al detall a peu de carrer a Catalunya.

• Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.Quantia de la subvenció:

• L'ajut atorgat té el caràcter d'import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.

• La inversió mínima és de 2.000 euros.Conceptes subvencionables:En l’àmbit de les empreses de comerç:

• Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra.

• Despeses referides a la transformació del punt de venda, com la digitalització de la gestió del comerç, la transformació digital del comerç no sedentari o l'adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l'establiment físic.

• Despeses relatives a la sostenibilitat i a l'economia circular com l'adopció de noves tecnologies per a disminuir els costos i l'impacte ambiental o la instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida.

El programa preveu la contractació de serveis d'assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d'assessors/es tecnològiques del CCAM.Procediment de les sol·licituds:

El procediment de concessió dels ajuts és el de concurrència competitiva, vinculada a la puntuació obtinguda mitjançant els criteris de valoració establerts en les bases.