CANVIS DURADA BAIXES TEMPORALS VEHICLES

BAIXES VEHICLES

Les baixes temporals voluntàries de vehicles tindran una durada d'un any, prorrogable tantes vegades com es desitgi. La data d'inici de la pròrroga serà a partir de l'endemà de la finalització de la baixa temporal vigent, encara que se sol.liciti dins del termini anterior de dos mesos d'antel.lació.


Aquest límit temporal d'un any de durada de la baixa temporal no tindrà efectes retroactius per qüestions de seguretat jurídica. Per això, només afectarà a les baixes temporals de vehicles a partir del 15 d'abril del 2022, no als vehicles que actualment estan de baixa.