ASSEGURANÇA D'HOSPITALITZACIÓ PER ACCIDENT, FRACTURES I FISSURES

En aquests moments tan difícils posem a la seva disposició una assegurança d’hospitalització per accident, fractures i fissures. Està pensat, especialment, per garantir-li uns ingressos durant el procés d’hospitalització. També li oferim la possibilitat de contractar junt amb aquesta assegurança una cobertura d’hospitalització e internament en UCI por COVID-19.


• S’ofereix una prestació de 100 € diaris per dia hospitalitzat ininterrompudament, durant un termini superior a 24 hores i un màxim de 365 dies, per una lesió accidental.
• Cobertura addicional e independent d’indemnització única per fractura o fissura òssia per accident, amb una indemnització màxima per fractures de fins 2.500 €.
• No existeix franquícia.
• No requereix reconeixement mèdic previ per la seva contractació, ni complimentar cap qüestionari de salut.
• Cobertura mundial.