Ampliació del termini per a autònoms societaris

Seguretat Social amplia a 30 de juny el termini perquè els autònoms societaris aportin dades sobre la seva activitat.


El Consell de Ministres va aprovar dimarts 26 de març un Reial decret que inclou diverses mesures per a qualificar diversos procediments de gestió en l'àmbit de la Seguretat Social, entre les quals hi ha l'ampliació del termini per tal que els autònoms societaris aportin determinades dades sobre la seva activitat.


En concret, la Tresoreria General de la Seguretat Social amplia el termini fins al 30 de juny pels treballadors autònoms societaris que han de presentar la documentació prevista en l'article: 30.2.b) del Reial decret 84/1996, que correspon a: 

"Denominació fiscal i número d'identificació fiscal de les empreses o comunitats de béns, el seu càrrec com a administrador, o qualsevol altre servei prestat a ​l'empresa, el percentatge de participació en el capital social, així com els noms, cognoms i números de document nacional d'identitat o equivalents dels familiars amb el que convisquin; dades necessàries en el nou sistema de cotització del RETA en funció dels rendiments nets, que va entrar en vigor l'any 2023"​.


Informa't de les

últimes noticies

El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.