AJUSTES MICROEMPRESES Y PROFESIONALES DEL SECTOR TURISTICO

Aquests ajuts són de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta. Són per a empreses i professionals afectats per l'emergència sanitària COVID-19, i que la seva estructura més reduïda i una facturació menor, tenen un accés límitat a altres ajuts existents.Podran ser: establiments d'allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats d'interès turístic, amb un màxim de 5 treballadors i fins un volum màxim de facturació de 500.000 euros.