AJUSTES AL COMERCIO

El Govern de Catalunya activarà un paquet de mesures econòmiques de 9 milions d'euros en ajuts al comerç. Es tracta d'una sèrie de subvencions en l'àmbit del começ al detall, dels serveis, l'artesania i la moda.


Els beneficiaris seran les empreses tant individuals com associades o agrupades de comerç al detall i serveis, artesania i moda, i en concret aquelles que han estat obligades al tancament per la declaració de l'estat d'alarma.


Aquests ajuts s'articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del departament d'Empresa i Coneixement.