AJUDES AL TRANSPORT

NEXT GENERATION EU

El Reial Decret 902/2022, del 25 d’octubre, aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla. Aquestes ajudes estan dirigides a autònoms i petites i mitjanes empreses privades del transport de viatgers per carretera i d’aquelles que intervenen en el transport de mercaderies per carretera, per impulsar-ne la digitalització i l’aplicació de noves tecnologies, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Aquestes ajudes estan finançades per la Unió Europea – Next Generation EU.
En el cas de Catalunya, s’ha assignat la quantitat de 18.021.903 euros.