Subvencions per l'autoocupació de joves emprenedors

Oberta convocatòria 2024 de subvencions de més de 15.000 € 
per l'autoocupació de joves emprenedors​.

S'obre una nova convocatòria de subvencions de 15.876 euros per a joves d'entre 18 i 29 anys que iniciïn una activitat com a persones treballadores autònomes i la mantinguin durant un mínim de 18 mesos ininterromputs.


L'objectiu d'aquesta ajuda és incentivar i donar suport a les persones joves a posar en marxa un projecte professional, garantint així un ingrés mínim a l'inici de l'activitat econòmica.


Les característiques principals per a ser beneficiaris són:


- Tenir entre 18 i 29 anys a la data de l'inici de l'activitat com a persona autònoma


- Estar donada d'alta al registre del Programa de Garantia Juvenil, el dia anterior a la data d'inici de l'activitat com a persona treballadora autònoma.


- Haver iniciat l'activitat com a mínim un dia abans d'haver presentat la sol·licitud (en el període del 20 de setembre del 2023 al 15 de juliol del 2024).


- Mantenir l'activitat per la qual se sol·licita l'ajuda durant un mínim de 18 mesos.


- Tenir domicili fiscal a Catalunya durant els 18 mesos.


La documentació bàsica necessària a aportar és:


- Declaració d'alta al cens d'empresaris (Models 036-037).


- Sol·licitud segons model normalitzat de la transferència bancària (Àrea SEPA).


- Certificat d'inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil.


- Pla d'empresa, segons model normalitzat.


Les sol·licituds es poden demanar des del 15 de maig fins al 15 de juliol del 2024.


Informa't de les

últimes notícies!

El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.