Pujada de les bases màximes de cotització

A partir del 2024

s’implementaran ajustaments en les cotitzacions de la Seguretat Social.


El Govern prepara una pujada de la base màxima  

de cotització del règim general del 5%

Contacta'ns


En què consisteix?

En passar dels 4.495,5 euros vigents a 4.720,5 euros mensuals el Govern prepara una pujada de la base màxima de cotització del règim general del 5%. 

Aquest increment reflecteix un augment del 3,8%, la mateixa pujada general de les pensions, i l’1,2% addicional que es va fixar en la reforma per aquestes bases dels salaris més alts.


Com s'estableixen?

Respecte al Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, vigent des del 1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2050, aquest 2023 es va establir en un 0,6% on: 

  • El 0,5% correspon a l’empresa. 
  • El 0,1% correspon al treballador. 

Pel pròxim 2024, el MEI es situa en el 0,7% sobre la base de cotització per contingències comunes, del qual: 

  • El 0,58% serà a càrrec de l’empresa.
  • El 0,12% a càrrec del treballador.


Especificacions

Sobre l’import de cotització del MEI no es podrà aplicar cap tipus de reducció o bonificació. S’aplicarà en tots els supòsits en els que es cotitza per jubilació, per tant, en situació de desocupació també s’aplicarà (el 0,5% que li correspondria a l’empresa serà abonat pel SEPE). 

En canvi, no s’aplicarà als treballadors exclosos de cotitzar per la contingència de jubilació (és a dir, els treballadors que es trobin en actiu una vegada hagin arribat a l’edat d’accés a la pensió de jubilació en les situacions contemplades en la Llei General de Seguretat Social).

L’any 2023, sumant el tipo del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (0,6%), el tipus de cotització per contingències comunes està situat en un 28,90%, que es desglossa: 

  • Un 24,10% a càrrec de l’empresa.
  • Un 4,80% a càrrec del treballador. 

Per tant, el 2024, sumant el MEI al tipus de cotització per contingències comunes, el total quedarà situat en el 29%.


Taula d'evolucions del MEI 2023 - 2050

ANY

OCUPADORTREBALLADORTOTAL
2023 0,50% 0,10% 0,60%
2024 0,58% 0,12% 0,70%
2025 0,67% 0,13% 0,80%
2026 0,75% 0,15% 0,90%
2027 0,83% 0,17% 1,00%
2028 0,92% 0,18% 1,10%
2029 fins a 2050 1% 0,20% 1,20%

Més notícies 

al nostre blog

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.