Noves reduccions de l'IRPF per arrendament d'habitatge

Quines novetats hi ha?

Reducció de la renda inicial en més del 5%.

Primer lloguer/ inquilí entre 18-35 anys.

Actuació de rehabilitació.

Altres casos.


  • Reducció incrementada del 90%
  • Si un propietari signa un nou contracte de lloguer per a una casa en una zona on la demanda d'habitatges és alta (això ho determinarà el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana), i redueix la renda inicial en més del 5% comparada amb el darrer contracte de lloguer, llavors aquest propietari pot obtenir una reducció fiscal del 90%.

  • Reducció incrementada del 70%
  • a. Si llogues casa teva per primera vegada i està en una zona de mercat residencial tensat, pots obtenir una reducció d'impostos. A més a més, si l'inquilí té entre 18 i 35 anys, també es pot aplicar aquesta reducció. Si hi ha diversos llogaters, la reducció s'aplica a la part del pagament del lloguer.

    b. Si la persona o entitat que lloga la casa és una Administració Pública o una organització sense ànim de lucre i ofereix el lloguer a preus més baixos que els establerts als programes estatals d'ajuda o per ajudar persones en situacions difícils, poden obtenir beneficis fiscals. Això també s'aplica si l'habitatge és en un programa governamental que limita el cost del lloguer.

  • Reducció incrementada del 60%
  • Quan, no complint-se els requisits de les lletres anteriors, l'habitatge hauria estat objecte d'una actuació de rehabilitació que hagués finalitzat en els dos anys anteriors a la data de formalització del contracte.

  • Reducció incrementada del 50%
  • En qualsevol altre cas.Més notícies 

al nostre blog

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.