La legalitat en les espieres digitals

L'agència espanyola de Protecció de Dades (AEPD), no considera que l'espiera digital infringeixi el dret a la intimitat de la resta de veïns d'un immoble o de les persones que puguin accedir al mateix, donat que compleix amb la mateixa funció que una espiera tradicional.

En cap cas haurien d'utilitzar-se com a càmeres de videovigilància, és a dir, no s'haurien de realitzar enregistraments d'imatges cada vegada que es detectés moviment proper, ni tampoc realitzar gravacions contínues. Tenir o no en compte la Llei de Protecció de Dades a l'hora d'instal·lar una espiera amb càmera dependrà de si es tracta d'una espiera digital d'enregistrament o una espiera digital sense gravacions

Si l'espiera digital, compta amb la funció de gravació, però és d'ús de la nostra propietat, com per exemple part de parcel·la, jardí particular, etc. no és d'aplicació la normativa de la Llei de Protecció de Dades.

Si es tracta d'una espiera digital, instal·lada en una porta que dona al carrer o a un espai comú de propietaris, llavors devem complir amb una sèrie de requisits: 

- Permís de la Comunitat de Propietaris i fer-ho constar en acta.
- Assegurar-nos que capta el mínim possible la via pública.
- Col·locar rètol de la zona videovigilada. 
- Portar un registre d'activitats de tractament.
- Assegurar-nos que ningú més té accés a les gravacions.
- Eliminar les gravacions, passat 30 dies (excepte que siguin requerides per la policia o tribunals).


Informa't de les
últimes notícies!

El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.