La compatibilitat d'ocupació i prestació i les seves novetats


La compatibilitat d'ocupacó i prestació i les seves novetats La reforma del subsidi per desocupació aprovada pel Govern introdueix una novetat important: la compatibilitat de la prestació contributiva per desocupació amb un contracte a temps complert amb un salari de fins el 375% de l’IPREM, és a dir, 2.225€ mensuals. Aquest nou sistema es configura com a un complement de suport a la ocupació.

No obstant, ningú podrà beneficiar-se d’aquesta mesura fins l’1 d’abril de 2025, a més també es preveu una altra restricció: només es podrà accedir al complement si s’ha reconegut un dret de cobrament superior a 12 mesos. El període mitjà actual de reconeixement és de 13,65 mesos. Aquesta mesura té com a finalitat ser un incentiu per evitar l’atur de llarga durada (més de 12 mesos), pel qual s’estableix una altra novetat: el complement es podrà començar a percebre després de 9 mesos de prestació.

Actualment les persones que cobren la prestació contributiva per desocupació només poden compatibilitzar amb un contracte a temps parcial, reduint la prestació de forma proporcional a la jornada. A més a més, poden accedir a aquesta des del primer moment, independentment del temps reconegut. El nou règim elimina aquesta opció, i es configura de la següent manera: com un percentatge de l'IPREM, que en cap cas no superarà el 80% (480 euros) i es reduirà segons el temps en atur. Tampoc no es veurà afectat pel salari: una persona que guanyi 2.225 euros bruts rebrà el mateix que una que percebi 1.134 euros mensuals. A més, serà més alt per als treballadors a temps complet que per als de temps parcial, i premiarà els que trobin feina amb menys temps en atur.

També es preveu establir taules de duració màxima:

-Qui percebi el complement en el 10è mes: només el rebrà durant 30 dies.

-Qui el percebi en el 11è mes: només el rebrà durant 60 dies.

-Qui el percebi a partir del 12è mes: només el rebrà durant 90 dies.

A partir d'aquí, la duració serà de 180 dies per a tothom. Aquesta nova prevenció només afecta els que porten entre nou i dotze mesos d'atur i no corregeix el problema de la versió prèvia: el complement penalitza els que fa més temps que estan a l'atur.


Informa't de les

últimes notícies!

El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.