Informació Tarifa Plana d'Autònoms 2023

Has gaudit durant el 2023 com autònom/a de la “TARIFA PLANA” en les teves quotes de cotització? 


Si el 2023 et vas donar d'alta com autònom/a i has gaudit de la denominada "tarifa plana" en les teves quotes de cotització, has de tenir en compte la següent informació:

1. Durant els primers 12 mesos naturals complets següents a la data d'efectes de l'alta, la quota reduïda és de 80 euros mensuals.

2. Durant els següents 12 mesos naturals complets, també una quota reduïda, per als anys 2023 a 2025, però només per a aquells treballadors per compte propi que mantinguin els seus rendiments nets anuals per sota del salari mínim interprofessional. Aquells autònoms que un cop transcorreguts els 12 primers mesos continuïn complint els requisits per gaudir de la tarifa plana, hauran de fer l'oportuna comunicació a la TGSS abans de la finalització dels 12 primers mesos per tal de mantenir la tarifa plana durant els 12 mesos següents, podent renunciar-hi en qualsevol moment.

Si durant l'any 2023 has obtingut uns rendiments nets iguals o superiors al salari mínim interprofessional anual, una vegada passats els primers 12 mesos de tarifa plana, passaràs a tenir una quota mensual entre 230 i 542 euros segons el tram que es triï, suposant que et quedes amb la base mínima del tram.


Més notícies 

al nostre blog

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.