APARTAMENTS TURÍSTICS


  El Tribunal Suprem indica que el lloguer dels habitatges com a "allotjament per motius turístics o vacacionals" es tracta d'una activitat econòmica.


El Tribunal Suprem ha dictat dues sentències en les quals avala la prohibició d'explotar els habitatges com a "Apartaments Turístics" en les comunitats de propietaris on en els seus estatuts estigui prevista la prohibició expressa que els habitatges es puguin utilitzar per exercir una activitat econòmica.

El Tribunal Suprem indica que s'entén que el lloguer dels habitatges com a "allotjament per motius turístics o vacacionals" es tracta d'una activitat econòmica.

En conseqüència, les comunitats de propietaris que tinguin prevista en els seus estatuts la prohibició d'exercir activitats econòmiques en els habitatges, d'acord amb les sentències del Tribunal Suprem, es considera que està prohibit destinar-los a pisos turístics.

Segons aquestes sentències, ja no és necessària la prohibició expressa de destinar els habitatges a "apartaments turístics", sinó que també estarà prohibida aquesta activitat quan els estatuts contemplin la prohibició genèrica de destinar-los a qualsevol activitat econòmica.

La prohibició ha d'estar inscrita en el Registre de la Propietat per tal que tingui efectes jurídics enfront de tercers.Més notícies 

al nostre blog

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.