Ajuts per a la contractació de persones en situació d'atur

Ajuts per a la contractació de persones en situació d'atur


A dia 3 de juny de 2024, es va  publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la convocatòria  per a l’atorgament d’ajuts per a la contractació de persones en situació d’atur que convoca l'Ajuntament de Manresa en el marc dels Fons de Prestació dels Plans Locals d’Ocupació 2024 de la Diputació de Barcelona.

 L’objecte de la convocatòria és subvencionar la contractació indefinida de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i que hagin realitzat les formacions ocupacionals organitzades pel servei local d’ocupació de ProManresa següents:

-       Curs d’ofimàtica i atenció al client (120h)

-       Curs d’operacions auxiliars d’emmagatzematge (135h)

-       Curs de màrqueting digital, xarxes socials i e-commerce (262h)

La poden sol·licitar les empreses, entitats, persones treballadores o professionals autònomes, tant si són persones físiques com si són persones jurídiques, que compleixin amb els següents requisits:

-       Legalment constituïdes i inscrites al corresponent registre.

-       Tenir domicili o centre de treball a la comarca del Bages.

-       Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries (durant tot el procediment)

La quantia de l’ajut consisteix en un màxim de 5.000€ per cada contractació a temps complet, o el en cas de jornades parcials com a mínim haurà de ser del 50%, i només serà subvencionable el contracte de treball indefinit. Els conceptes de l'ajuda inclouen el salari brut mensual, incloent la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes a la Seguretat Social.

El període de sol·licitud de l’ajut està obert des del 4 de juny i fins al 20 de setembre. El número màxim d’ajudes que es poden demanar son 2.                                               

La data màxima per iniciar un contracte de treball és l’1 d’octubre de 2024.Informa't de les últimes notícies

El vostre fragment dinàmic es mostrarà aquí... Aquest missatge es mostra perquè no heu proporcionat tant un filtre com una plantilla a utilitzar.