Avís legal

Els continguts i elements gràfics del lloc web www.moreragestio.com són propietat i estàn gestionats per:

MORERA ASSESSORIA I GESTORIA, S.L
Muralla Sant Domènec, 7
08241 Manresa (Barcelona)
T. +34 93 872 60 33
morera@moreragestio.com
NIF: B08789828

La totalitat d'aquesta pàgina web és propietat de MORERA ASSESSORIA I GESTORIA, S.L i no pot ser objecte d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, o qualsevol altre manera de difusió no autoritzada expressament.

L'accés a aquest web no atorga als usuaris drets ni cap titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial dels seus continguts.