Assessorament jurídic i mercantil

Condicions legals del seu negoci, litigis, etc.

ELS NOSTRES SERVEIS JURÍDICS SÓN:

Àrea dret penal


 • Servei per urgències penals 24h

 • Assistència al detingut

 • Delictes defraudació i patrimoni

 • Delictes insolvència punible

 • Delictes societaris

 • Delictes contra el patrimoni

 • Delictes contra hisenda o s. social

 • Delictes contra els drets dels treballadors

 • Delictes propietat industrial

 • Violència masclista i contra l’integritat sexual.

 • Alcoholèmies

 • Accidents trànsit

Àrea fiscal-mercantil

 • Fussions i adquisicions

 • Fiscalitat general i assessorament global

 • Procediments inspectos i delictes contra hisenda publica

 • Responsabilitat dels administradors

 • Conflictes societaris

 • Contractes mercantils

 • Constitució de societats

 • Procediments concursals

 • Procediments contenciosos

 • Preparacio de juntes i actes

 • Liquidació i dissolució de societats.

Àrea civil

 • Responsabilitat contractual i extra contractual

 • Reclamacions per sinistres

 • Reclamacions morosos (particulars, empreses, comunitats..)

 • Redacció de contractes civils

 • Reclamacions de quantitats

 • Compravendes civils

 • Rescissió i resolució contractual

 • Execucions hipotecàries

 • Renegociació de deutes bancaris

Àrea família

 • Divorcis i separacions (presencials i on-line)

 • Modificació de mesures de divorci, guarda i custòdia

 • Reclamacions impagaments de pensions

 • Extinció de pensions

 • Incapacitacions

 • Herències i llegats.

Àrea estrangeria

 • Obtenció de nacionalitat

 • Permisos de treball

 • Expedients de reagrupament familiar

 • Defensa en procediments d’explusió