Oficina tècnica

Oficina tècnica

Projectes i legalitzacions d’activitats i instal·lacions

LA NOSTRA OFICINA TÈCNICA

Es va crear per a la gestió de llicències d’activitats, d’obres i d’instal•lacions industrials. Ens encarreguem de fer estudis preliminars, redaccions de projectes i demés documentació, de tota la tramitació amb les diferents administracions i de la direcció dels projectes.
L’assessorem en els àmbits comercial, industrial, mediambiental i d’urbanisme per tal de que les seves instal·lacions compleixin amb tota la normativa sectorial i per obtenir una millor gestió i seguretat en la seva activitat.

Les tasques que es realitzen a la oficina tècnica son:


  • Redacció de projectes, memòries tècniques, estudis de seguretat, plans d’emergència i protecció, manuals de seguretat.

  • Disseny d’interiors i dibuixat de plànols.

  • Redacció de certificats, informes, valoracions, etc.

  • Elaboració de recursos i al·legacions.

  • Tramitació de tota la documentació amb les diferents administracions.

  • Assessorament tècnic i administratiu.

  • Direcció i gestió d’obres i instal·lacions.


Totes aquestes tasques són per elaborar la documentació necessària per sol•licitar i obtenir: Llicències i permisos, Legalitzacions Industrials, Gestió Ambiental, Urbanisme