Transports i vehicles

Matriculacions, canvis de nom, targetes de transport, etc.

AGILITZEM ELS TEUS TRÀMITS AMB TRÀNSIT...

El nostre departament de vehicles i transports es caracteritza per una gestió ràpida, àgil i efectiva en la realització dels tràmits a l’hora de comprar o transferir els seus vehicles. Som conscients que aquestes qualitats son fonamentals pels seus interessos i és per això que focalitzem els nostres esforços en complir les seves expectatives.

També oferim tota una sèrie de gestions, les quals relacionem a continuació:

Matriculació i tràmits


 • Matriculacions i Transferències telemàtiques.

 • Matriculacions de vehicles nacionals i d’ importació.

 • Contractes de compravenda inclosos en el tràmit de transferència.

 • Obtenció d’impost de transmissions patrimonials, de circulació, duplicats de pagament...

 • Baixes de vehicles.

 • Informes de traves davant de trànsit.

 • Duplicats de documentacions.

 • Reformes i homologacions de vehicles.

 • Gestions al Registre de Béns Mobles, tals com inscripcions i cancel•lacions de reserves de domini, Leasing, aixecament d’embargaments i precintes, etc.

 • Autoritzacions especials de circulació.

 • Matriculacions i transferències de tot tipus de maquinària agrícola (tractors, remolcs…).

 • Duplicat i renovació del carnet de conduir.

 • Obtenció del carnet de conduir internacional.

 • Bescanvi de carnets de conduir estrangers.

 • Recursos de tot tipus de sancions.

 • Corredoria d’Assegurances.

Tenim una llarga trajectòria en el món del Transport i, per tant, podem oferir un servei àgil i eficaç tant a autònoms com a empreses.

Permisos de Transports

 • Alta, baixa i rehabilitació de targetes de transports.

 • Visats.

 • Llicències Comunitàries.

 • Ajuts i subvencions per al transport.

 • Ajuts per als transportistes que abandonin l’ activitat.

 • Obtenció de targetes d’empresa i conductor per al tacògraf digital.

 • Recursos de sancions.