12 Setembre 2019

  

MICROCRÈDITS

Nova convocatòria oberta per a la sol.licitud de Microcrèdits per la creació d'empreses a Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha obert una convocatòria per la concessió d'una linia de Microcrèdits per la creació d'empreses a Manresa.
Està dirigit a :
* Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte, o bé empresarial o bé que agafin el traspàs d'un negoci a Manresa o que hagin iniciat la seva activitat a partir de l'1 de gener del 2019.
* Empreses ja constituïdes, en qualsevol forma jurídica, que obrin un establiment comercial o de servei o agafin el traspàs d'un negoci amb el centre de treball a Manresa, sempre i quan aquesta obertura o traspàs s'hagi realitzat a partir de l'1 de gener del 2019 i el seu volum de facturació no superi la quantitat de 500.000 euros.
S'exclouen aquells projectes que procedeixin d'un canvi de forma jurídica d'empreses ja existents.

TERMINI DE PRESENTACIÓ : FINS EL 30 DE SETEMBRE DEL 2019
Enllaç : https://www.manresa.cat/cedem/article/6261-microcredits-per-a-la-creacio-d-empreses--ajuntament-de-manresa